Zmiana stawek taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Opole Lubelskie od dnia 19.09.2019 r.

Informujemy, że zgodnie z Decyzją WA.RET.070.1.327.2.2018 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 06.09.2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Opole Lubelskie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania  nowej taryfy, od dnia 19.09.2019 r. zmianie ulegają stawki taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Opole Lubelskie.