Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie – etap II – ul. Kaliszańska od nr 35, ul. Dolna, ul. Popijarska, Niezdów