Od dnia 19.09.2020 r. zmianie ulegają stawki taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Opole Lubelskie

Informujemy, że zgodnie z Decyzją WA.RET.070.1.327.2.2018  wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 06.09.2018r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Opole Lubelskie w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania  nowej taryfy, od dnia 19.09.2020 r. zmianie ulegają stawki taryf za zbiorowe zaopatrzenie […]

Zobacz więcej

Oferta pracy w OPK Sp. z o. o.  inspektor oczyszczalni ścieków

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.  w Opole Lubelskim poszukuje pracownika na stanowisko inspektora oczyszczalni ścieków   Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe (preferowane kierunki z zakresu: inżynierii środowiska, inżynierii  sanitarnej  lub pokrewnych) 2) umiejętność obsługi komputera (program Windows oraz pakiet biurowy MS Office).   Mile widziane: 1) doświadczenie w pracy umożliwiające wykonywanie zadań na […]

Zobacz więcej

Zmiany sposobu funkcjonowania OPK Sp. z o.o.

Zmiany sposobu funkcjonowania OPK Sp. z o.o. W związku z ryzykiem wystąpienia koronawirusa SARS-Cov-2 wprowadzamy zmiany w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania OPK SP. z o.o. poprzez podjęcie działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej. W związku z powyższym wprowadzamy zmiany w sposobie obsługi Interesantów poprzez wprowadzenie następujących działań; Wejścia na teren […]

Zobacz więcej