Chlorowanie wody z ujęcia w Ćwiętalce od dnia 20.05.2020 r.