Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie od lipca 2019 r. do lutego 2020 r.

Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych
w okresie od lipca 2019 r. do lutego 2020 r.

GMINA OPOLE LUBELSKIE – ZABUDOWA JEDNORODZINNA NA TERENIE MIEJSKIM
ODPADY ZMIESZANE

UWAGA!!

Odbiór odpadów nie dotyczy nieruchomości niezamieszkałych ( działalności gospodarczych)

 

GMINA OPOLE LUBELSKIE – ZABUDOWA JEDNORODZINNA NA TERENIE MIEJSKIM
ODPADY SEGREGOWANE
(PAPIER, SZKŁO,METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, BIO)

UWAGA!!

Odbiór odpadów nie dotyczy nieruchomości niezamieszkałych ( działalności gospodarczych)

 

GMINA OPOLE LUBELSKIE – ZABUDOWA JEDNORODZINNA NA TERENIE WIEJSKIM
ODPADY ZMIESZANE

 

 

UWAGA!!

Odbiór odpadów nie dotyczy nieruchomości niezamieszkałych ( działalności gospodarczych)

 

GMINA OPOLE LUBELSKIE – ZABUDOWA JEDNORODZINNA NA TERENIE WIEJSKIM
ODPADY SEGREGOWANE
(PAPIER, SZKŁO, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE)

UWAGA!!

Odbiór odpadów nie dotyczy nieruchomości niezamieszkałych ( działalności gospodarczych)