Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie od 1 marca 2020r. do 31 grudnia 2020r.

Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych
w okresie od 1 marca 2020r. do 31 grudnia 2020r.

GMINA OPOLE LUBELSKIE – ZABUDOWA JEDNORODZINNA NA TERENIE MIEJSKIM
ODPADY ZMIESZANE

 

 

ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW :       15.07.2020 r.

W dniu odbioru elektrośmieci powinny być wystawione przed posesję do godziny 700

Obierane będą tylko urządzenia kompletne.

 

GMINA OPOLE LUBELSKIE – ZABUDOWA JEDNORODZINNA NA TERENIE MIEJSKIM

ODPADY SEGREGOWANE

PAPIER, SZKŁO,METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, BIO

Harmonogram odpady zmieszane i segregowane na terenie miasta – pobierz

 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

UWAGA !!!

W dniu odbioru odpady powinny być wystawione przed posesję do godziny 700

Odbierane będą : meble, dywany, wykładziny, okna, drzwi

 

 

GMINA OPOLE LUBELSKIE – ZABUDOWA JEDNORODZINNA NA TERENIE WIEJSKIM

ODPADY ZMIESZANE

 

 

GMINA OPOLE LUBELSKIE – ZABUDOWA JEDNORODZINNA NA TERENIE WIEJSKIM

ODPADY SEGREGOWANE

(PAPIER, SZKŁO, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE)

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

W dniu odbioru odpady powinny być wystawione przed posesję do godziny 700
Odbierane będą : meble, dywany, wykładziny, okna, drzwi

 

ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW

W dniu odbioru elektrośmieci  powinny być wystawione przed posesję do godziny 700
Obierane będą tylko urządzenia kompletne

 

Harmonogram odpady zmieszane, segregowane, elektrośmieci i gabaryty na terenie wiejskim – pobierz