Informacja dotycząca odczytów wodomierzy w miesiącu październiku

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Opolu Lubelskim informuje, iż w związku z brakiem możliwości dokonania odczytów wodomierzy w miesiącu październiku, mieszkańcy poniższych miejscowości proszeni są o samodzielnie zgłaszanie stanów wodomierzy, celem dokonania bieżącego rozliczenia za dostarczoną wodę:

Prosimy mieszkańców miejscowości:

  1. Leonin
  2. Jankowa
  3. Zajączków
  4. Grabówka
  5. Nowe Komaszyce
  6. Stare Komaszyce
  7. Wólka Komaszycka
  8. Sewerynówka
  9. Ruda Maciejowska

o zgłaszanie do dnia 22.10.2021 r. stanów wodomierzy pod numerem tel. 081 827 23 02 wew. 18 lub za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej Spółki:

http://opk-opolelubelskie.pl/formularz-przeslij-stan-wodomierza/

Odbiorcy wody, którzy nie przekażą informacji o bieżącym zużyciu wody w wymaganym terminie, otrzymają faktury o szacunkowej wartości, wyliczoną na podstawie wcześniejszych wskazań wodomierza.

Dziękujemy za zrozumienie.