KOLEJNA UMOWA O DOFINANSOWANIU PODPISANA

 

W piątek, 9 sierpnia br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL).

Podpisana umowa na dofinasowanie projektu pn. „Poprawa systemu zagospodarowania w wodę gminy Opole Lubelskie” obejmuje zadania:

  1. Budowa sieci wodociągowej Góry Kluczkowickie-Kluczkowice Osiedle,
  2. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zajączków – etap I,
  3. Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kamionka, gm. Opole Lubelskie,
  4. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Opolu Lubelskim,
  5. Monitoring ujęć wody na terenie gm. Opole Lubelskie.

Projekt współfinansowany jest w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO LW na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Całkowita wartość Projektu wynosi 4 819 353,09 zł, z czego 2 718 843,92 zł wynosi unijne dofinansowanie.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości dostarczanej wody na cele socjalno-bytowe, oraz przemysłowe poprzez rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury uzdatniania wody na terenie gminy Opole Lubelskie. Celem szczegółowym projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy oraz wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska naturalnego.

Relacja z wręczenia umów:

https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/wreczono-38-umow-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-lubelskiego-na-lata-2014-2020/
Źródło: http://www.lubelskie.pl/aktualnosci