Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Al. 600-lecia 8, 24-300 Opole Lubelskie

NIP: 717-183-15-79
REGON: 364840413
KRS: 0000638776

Bank: PKO BP S.A. O/Opole Lubelskie
nr konta bankowego:
48 1020 3235 0000 5902 0007 3429

GODZINY PRACY:
Poniedziałek – Piątek  7:00 – 15:00
Sobota nieczynne

GODZINY OTWARCIA KASY:
Poniedziałek-Piątek 7:00 – 14:00
Sobota nieczynne

SEKRETARIAT
tel. 81 827-23-02, 81 827-22-86
fax. 81 827-23-64
e-mail: sekretariat@opk-opolelubelskie.pl

PORTIERNIA (po godzinie 15-tej)
tel. 81 827-23-02 wew. 14

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE
tel.: 81 827-27-59 (w godz. 15:00 – 7:00)
tel.: 601-304-510 (całodobowo)

WYDZIAŁ MARKETINGU I ROZWOJU

Obsługa klienta – pokój nr 3 i nr 9
Kasa, Rozliczenia wod-kan.
– tel. 81 827-23-02 wew. 35
e-mail: zbyt.woda@opk-opolelubelskie.pl

Zarządzanie nieruchomościami – tel. 81 827-23-02 wew. 16
e-mail: nieruchomosci@opk-opolelubelskie.pl

Inwestycje i zamówienia – pokój nr 2
tel. 81 827-23-02 wew. 18
e-mail: inwestycje@opk-opolelubelskie.pl

Kadry i płace – pokój nr 6
tel. 81 827-23-02 wew. 27
e-mail: kadry@opk-opolelubelskie.pl
e-mail: place@opk-opolelubelskie.pl

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY – pokój nr 7 i nr 9
Księgowość
– tel. 81 827-23-02 wew. 15

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ – pokój nr 1 i nr 2
tel. 81 827-23-02 wew. 33
e-mail: w.komunalny@opk-opolelubelskie.pl

Remonty tel. 81 827-23-02 wew. 18
e-mail: kg.remonty@opk-opolelubelskie.pl


WYDZIAŁ WODNO-ŚCIEKOWY
Oczyszczalnia Ścieków w Opolu Lubelskim
Al. 600-lecia 34, 24-300 Opole Lubelskie
tel. 81 827-22-21
e-mail: w.wod-kan@opk-opolelubelskie.pl