Ogłoszenie o bezpłatnym przekazywaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych