Ogłoszenie – przerwa w dostawie wody w dniu 12.02.2019 r.