Ogłoszenie z dnia 17.05.2018 r. przerwa w dostawie wody