Zapytanie ofertowe
 Na dostawę materiałów instalacyjnych hydraulicznych do eksploatacji sieci wodociągowej,
budowy przyłączy wodociągowych oraz usuwania awarii na sieci wodociągowej
przez OPK Sp. z o.o.
z dnia 01.04.2019 r.

 

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 -oferta (formularz)
 3. Załacznik nr 2 – wzór umowy

 

Termin składnia ofert 05.04.2019r. godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu
Na dostawę materiałów instalacyjnych hydraulicznych do eksploatacji sieci wodociągowej,
budowy przyłączy wodociągowych oraz usuwania awarii na sieci wodociągowej
przez OPK Sp. z o.o.
z dnia 22.03.2019 r.

 

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Załącznik nr 1 -oferta (formularz)
 3. Załacznik nr 2 – wzór umowy

 

Przetarg unieważniono z powodu braku ofert

Zapytanie ofertowe „Budowa sieci wodociągowej w dz. nr ewid. 62/33 wraz z przyłączami do granic posesji w m. Zajączków” z dnia 19.11.2018 r.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. OPIS TECHNICZNY
 3. Przedmiar – Zajączków
 4. Rys.0
 5. Rys.1
 6. Rys.2
 7. Rys.3
 8. Rys.4
 9. Rys.5
 10. Rys.6
 11. Rys.7
 12. BIOZ Info
 13. SST
 14. Oferta – W_Zajączków
 15. Wzór umowy_W_Zajączków
 16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_26.11.2018 r.

 

Termin składania ofert do dnia 23.11.2018 r. godz. 12:00

Zapytanie ofertowe na dobór i dostawę polielektrolitu kationowego w formie emulsji do odwadniania osadu w Oczyszczalni Ścieków OPK Sp. z o.o. z dnia 29.05.2018 r.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 -oferta (formularz)
 3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_19.06.2018r.

Termin składania ofert do dnia 08.06.2018 r. godz. 12:00

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Zajączków – etap I z dnia 20.04.2018 r.

 1. Zapytanie ofertowe_Zajączków etap I
 2. Oferta – Zajączków etap I
 3. Umowa – PB_Zajączków etap I
 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_25.04.2018r

Termin składania ofert do dnia 24.04.2018 r. do godz. 9:00

Sukcesywne dostawy materiałów armatury żeliwnej oraz opasek naprawczych do eksploatacji sieci wodociągowych na potrzeby OPK Sp. z o. o. z dnia 19.03.2018 r.

 1. Zapytanie ofertowe_19.03.2018 r.
 2. Oferta_19.03.2018 r.
 3. Wzór umowy_19.03.2018 r.
 4. Wykaz armatury_19.03.2018 r.
 5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_28.03.2018

Sukcesywne dostawy materiałów instalacyjnych hydraulicznych do eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dla OPK Sp. z o.o. z dnia 01.03.2018 r.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -16.03.2018

 

Termin składania ofert przedłużono do dnia 08.03.2018 r do godz. 15:00

Świadczenie usługi odwodniania osadu komunalnego zgromadzonego w lagunie osadowej zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Opolu Lubelskim z dnia 12.09.2017r.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wyjaśnienie nr 1 z dnia 12.09.2017r.
 3. Wyjaśnienie nr 2 z dnia 14.09.2017r.
 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

„Dostawa materiałów do modernizacji hydrantów przeciwpożarowych na terenie gminy Opole Lubelskie” z dnia 30.08.2017r.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Przetarg na dostawę paliwa – oleju napędowego „ON” w roku 2017 z dnia 24.01.2017 r.

 1. Zapytanie ofertowe