Ogłoszenie w sprawie wodociągu zaopatrującego w wodę miejscowości Wandalin, Ludwików i Białowodę z dnia 04.12.2019 r.