Informacja dot. przydomowych oczyszczalni scieków

Opole Lubelskie, dnia 11.02.2020 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłoszeniem naboru wniosków na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji związanych w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że w dniach od 11.02.2020 r. do 21.02.2020 r. do godz.15:00 można składać wstępne deklaracje o zamiarze budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dofinasowanych ze środków unijnych.

Złożenie wstępnej deklaracji ma na celu ustalenia poziomu zainteresowania budową przydomowych oczyszczalni ścieków wśród mieszkańców terenów wiejskich Gminy Opole Lubelskie.

Informujemy jednocześnie, że ostateczna realizacja zadania uzależniona jest od uprzedniego pozyskania środków na ten cel ze źródeł zewnętrznych.

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania zastaną przekazane po ogłoszeniu naboru.

Druki wstępnej deklaracji wraz z klauzulą przetwarzania danych osobowych można pobrać w sekretariacie OPK Sp. z o.o. przy al. 600-lecia 8 w Opolu Lubelskim (pok. 4) lub na stronie internetowej:

  1. Wstępna deklaracja_11.02.2020 r.
  2. Klauzula informacyjna_11.02.2020 r.