Komunikat o przydatności wody do spożycia z wodociągu w Pusznie Skokowskim z dnia 27.05.2020 r.