Ogłoszenie o jakości wody z wodociągu w Kluczkowicach z dnia 18.09.2023 r.

Ogłoszenie