Awaria ujęcia wody w miejscowości Ruda Maciejowska w dniu 14 stycznia 2021r.

Ogłoszenie