Informacja dla mieszkańców miejscowości: Wandalin, Ludwików, Białowoda, Zadole, Ćwiętalka, Świdry, Widły, Góry Kluczkowice

informacja o wczesniejszym odbiorze