INFORMACJA dla osób zainteresowanych otrzymywaniem faktur elektronicznych za usługi realizowane przez OPK Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim

Osoby fizyczne i prawne zainteresowane otrzymywaniem faktur elektronicznych za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych, odbiór odpadów komunalnych oraz za pozostałe usługi realizowane przez Spółkę, prosimy o pisemny wniosek o przesyłanie faktur drogą elektroniczną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, na adres poczty e-mail: sekretariat@opk-opolelubelskie.pl

Wzór wniosku – pobierz

lub zakładka  Druki dla odbiorcow