Informacja o chlorowaniu wody z ujęcia w Pusznie Skokowskim