Informacja o podpisaniu umowy z Wykonawcą zamówienia „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla OPK Opole Lubelskie”

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 28 czerwca 2018 r. została podpisana umowa z firmą Sun Electric Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie na realizację zamówienia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla OPK Opole Lubelskie”. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”.

Realizacja zadania współfinansowana jest w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowiska, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach RPO LW na lata 2014-2020.

Realizowany projekt dotyczy budowy 5 instalacji fotowoltaicznych na terenie;

  • oczyszczalni ścieków w Opolu Lubelskim,
  • stacji uzdatniania wody Góry Kluczkowickie,
  • stacji uzdatniania wody Puszno Skokowskie,
  • stacji uzdatniania wody Skoków,
  • stacji uzdatniania wody w Opolu Lubelskim przy ul. Józefowskiej.

Celem projektu jest obniżenie kosztów energii elektrycznej poprzez produkcję energii na własne potrzeby.