Komunikat w sprawie jakości wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Puszno Skokowskie