Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wandalin, gmina Opole Lubelskie