Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Al. 600-lecia 8, 24-300 Opole Lubelskie

NIP: 717-183-15-79
REGON: 364840413
KRS: 0000638776 – prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bank: PKO BP S.A. O/Opole Lubelskie

nr konta bankowego: 48 1020 3235 0000 5902 0007 3429

 

SEKRETARIAT

tel. 81 827-23-02, 81 827-22-86

fax. 81 827-23-64

e-mail: sekretariat@opk-opolelubelskie.pl

 

PORTIERNIA (po godzinie 15-tej)

tel. 81 827-23-02 wew. 14

 

GODZINY PRACY W OPK Sp. z o.o.:

Poniedziałek – Piątek         7:00 – 15:00

Sobota                                 nieczynne

 

GODZINY OTWARCIA KASY:

Poniedziałek-Piątek          7:00 – 14:00

Sobota                                 nieczynne

 

 

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE

tel. 81 827-22-21, 601 304 510

 

WYDZIAŁ WODNO-ŚCIEKOWY

Oczyszczalnia Ścieków w Opolu Lubelskim

Al. 600-lecia 34, 24-300 Opole Lubelskie

tel. 81 827-22-21

e-mail: w.wod-kan@opk-opolelubelskie.pl

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Kierownik Wydziału – pok. 1

tel. 81 827-23-02 wew. 33

e-mail: w.komunalny@opk-opolelubelskie.pl

Warsztat

tel. 81 827-23-02 wew.17

e-mail: warsztat@opk-opolelubelskie.pl

 

WYDZIAŁ MARKETINGU I ROZWOJU

Kierownik Wydziału

tel. 81 827-23-02 wew. 16

e-mail: w.marketing@opk-opolelubelskie.pl

 

Rozliczenia wod-kan i obsługa klienta – pok. 2

tel. 81 827-23-02 wew. 18

e-mail: zbyt.woda@opk-opolelubelskie.pl

Kasa – pok. 9

tel. 81 827-23-02 wew. 35

e-mail: kasa@opk-opolelubelskie.pl

Zarządzanie nieruchomościami – pok. 3

tel. 81 827-23-02 wew. 16

e-mail: nieruchomosci@opk-opolelubelskie.pl

Inwestycje i zamówienia – pok. 2

tel. 81 827-23-02 wew. 18

e-mail: inwestycje@opk-opolelubelskie.pl

Kadry i płace – pok. 6

tel. 81 827-23-02 wew. 27

e-mail: place@opk-opolelubelskie.pl

 

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

 

Kierownik Wydziału/Główny Księgowy – pok. 7

tel. 81 827-23-02 wew. 15

e-mail: ksiegowosc@opk-opolelubelskie.pl

Księgowość – pok. 8

tel. 81 827-23-02 wew. 37