Od dnia 19.09.2020 r. zmianie ulegają stawki taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Opole Lubelskie

Informujemy, że zgodnie z Decyzją WA.RET.070.1.327.2.2018  wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 06.09.2018r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Opole Lubelskie w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania  nowej taryfy, od dnia 19.09.2020 r. zmianie ulegają stawki taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Opole Lubelskie.

Szczegóły:
https://opk-opolelubelskie.pl/druki-dla-odbiorcow/dla-klientow/#1568894798773-035882b2-5f7a