Odkażanie miejsc częstego pobytu mieszkańców gminy Opole Lubelskie