Ogłoszenie – dotyczy inwestycji: „Przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Przemysłowej w Opolu Lubelskim”