Ogłoszenie – przerwa w dostawie wody w dniu 14.02.2019 r.