Ogłoszenie-roboty remontowe na wodociągu przy ul. Józefowskiej w Opolu Lubelskim w dniu 06.11.2018 r.