Podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lublinie

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 27 grudnia 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Lublinie nr 469/2017/P/OZ na realizację zadania pn. „Zakup samochodu specjalistycznego – śmieciarki oraz samochodu ciężarowego – wywrotki z HDS dla potrzeb OPK Sp. z o.o. do odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Opole Lubelskie”.

Koszt całkowity to 1 036 200,00 zł netto z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w formie pożyczki wynosi 828 960,00  (słownie: osiemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych).