Zakończono budowę instalacji fotowoltaicznych dla OPK Sp. z o.o

W dniu 30.09.2018 r. zgodnie z umową zostały zakończone roboty budowlano-montażowe instalacji fotowoltaicznych realizowanych w ramach Projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych  dla OPK Opole Lubelskie” objętych współfinansowaniem ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działanie: 4.2 PRODUKCJA ENERGII Z OZE W PRZEDSIĘBIORSTWACH.

Zrealizowany Projekt obejmował budowę 5 instalacji fotowoltaicznych. Instalacje powstały na ujęciach wody i stacjach uzdatniania wody w; Skokowie – o mocy instalacji 24,3 kW, Górach Kluczkowickich – o mocy instalacji 20,8 kW, Pusznie Skokowskim – o mocy instalacji 19,7 kW, Opolu Lubelskim ul. Józefowska – mocy instalacji 19,7 kW oraz na Oczyszczalni Ścieków w Opolu Lubelskim – o mocy 39,9 kW.

Łączna moc instalacji fotowoltaicznych wynosi 0,1244 MW.

Wykonawcą instalacji wybranym w przetargu publicznym była firma Sun Electric Polska Sp. z o.o. z Lublina.

Fot nr 1. Instalacja fotowoltaiczna na ujęcie wody w Górach Kluczkowickich
(źródło: Sun Electric Polska Sp. z o.o.)

Fot nr 2. Instalacja fotowoltaiczna na ujęcie wody w Skokowie
(źródło: Sun Electric Polska Sp. z o.o.)

Fot nr 3. Instalacja fotowoltaiczna na ujęcie wody w Pusznie Skokowskim
(źródło: Sun Electric Polska Sp. z o.o.)

Fot. nr 4. Instalacja fotowoltaiczna w Opolu Lubelskim przy ul. Józefowskiej (źródło: Sun Electric Polska Sp. z o.o.)

Fot. nr 5. Instalacja fotowoltaiczna na Oczyszczalni ścieków w Opolu Lubelskim
(źródło: Sun Electric Polska Sp. z o.o.)