Zakończono budowę sieci wodociągowej w miejscowości Zajączków

W marcu 2019 r. został zakończony I etap robót budowlano-montażowych związanych z budową sieci wodociągowej w m. Zajączków.

Zrealizowany Projekt obejmował budowę sieci wodociągowej o długości 597,0 mb oraz odcinków bocznych 100,0 mb.

Wykonawcą robót budowlano-montażowych była firma Usługi Sprzętem Zmechanizowanym Krzysztof Filipiuk Majdan Borowski 24 A, 24-350 Chodel. Wartość robót: 134 596,93 zł/brutto.

 

Powyższe zadania współfinasowane były ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.