Zakup nowych samochodów do odbioru różnych frakcji odpadów

Od 1 marca br. odpady komunalne z terenu gminy Opole Lubelskie odbierać będzie Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. W tym celu Spółka zakupiła trzy nowe samochody od odbioru różnych frakcji odpadów.

Zakup dwóch samochodów tj. samochodu specjalistycznego – śmieciarki i samochodu ciężarowego – wywrotki z HDS został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w formie pożyczki w wysokości 828 960,00  (słownie: osiemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych).