Zawiadomienie o rozpoczęciu robót

Zawiadamiamy, że od dnia 7 stycznia 2020 r. prowadzone są roboty budowlano-montażowe związane z budową sieci wodociągowej Góry Kluczkowickie-Kluczkowice Osiedle. Zakończenie robót planowane jest na dzień 29.05.2020 r..

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Poprawa systemu zagospodarowania w wodę gminy Opole Lubelskie”. Projekt współfinansowany jest w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO LW na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Wykonawcą robót jest firma „Usługi Sprzętem Zmechanizowanym Krzysztof Filipiuk” z siedzibą Majdan Borowski 24A, 24-350 Chodel.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.