Zmiana cen za usługi wywozu nieczystości płynnych

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 01 kwietnia 2019 r. zmianie ulegają ceny za usługę wywozu nieczystości płynnych.