Zmiana Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Informujemy, że od dnia 24 sierpnia 2017 r. obowiązuje nowy „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opole Lubelskie” określający zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Opole Lubelskie.

Przedmiotowy regulamin uchwalony został Uchwałą Nr XXXIII/223/2017 podjętą w dniu 19 maja 2017 r. przez Radę Miejską w Opolu Lubelskim w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz Uchwałą Nr XXXV/241/2017 przyjętą w dniu 26 lipca 2017 r. przez Radę Miejską w Opolu Lubelskim zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opole Lubelskie.

Uchwały zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 3287 i 3289 w dniu 9 sierpnia 2017 r.

W/w uchwały są dostępne do pobrania w formacie PDF poniżej

Uchwała Nr XXXIII/223/2017 z dnia 19.05.2017 r. – pobierz

Uchwała Nr XXXV/241/2017 (zmieniająca) – pobierz