Bezpłatne przekazywanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych do wykorzystania rolniczego