Zapytanie ofertowe
na dostawę materiałów do eksploatacji sieci wod-kan
na stan magazynu OPK Sp. z o.o.
z dnia 02.02.2024 r.

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. Oferta
 3. Projekt Umowy
 4. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
 5. RODO
 6. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.02.2023 r.

Zapytanie ofertowe
dotyczące sukcesywnej dostawy worków foliowych
do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na potrzeby OPK Sp. z o.o. w 2024 r. 
z dnia 22.01.2024 r.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Projekt umowy
 4. RODO
 5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.02.2024r.

Zapytanie ofertowe
dotyczące zakupu używanego samochodu ascenizacyjnego dla Wydziału Wodno-Ściekowego
w OPK Sp. z o.o. z dnia 02.11.2023 r.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Projekt umowy
 4. Załącznik nr 1
 5. Klauzula informacyjna
 6. Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 16.11.2023 r.

Zapytanie ofertowe
dotyczące sukcesywnej dostawy worków foliowych
do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na potrzeby OPK Sp. z o.o. w 2023 r. 
z dnia 20.01.2023 r.

 

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta worki
 3. Projekt umowy
 4. RODO
 5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.02.2023

Zapytanie ofertowe
dotyczące zakupu używanego samochodu specjalistycznego – śmieciarki do odbioru
i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy Opole Lubelskie z dnia 24.10.2022 r.

 1. Zapytanie ofertowe_śmieciarka 2022 r.
 2. Wykaz parametrów technicznych_śmieciarka 2022
 3. Projekt umowy_śmieciarka 2022
 4. Oferta_śmieciarka 2022
 5. RODO_śmieciarka 2022
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.11.2022 r.

Zapytanie ofertowe
na dostawę armatury wodociągowej do rozbudowy sieci wodociągowej
w Opolu Lubelskim ul. Fabryczna z dnia 19.07.2021 r.

 

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 formularz ofertowy
 3. UMOWA wzór

Zapytanie ofertowe
na dostawę armatury wodociągowej do rozbudowy sieci wodociągowej
w Opolu Lubelskim Al. 600-lecia z dnia 19.05.2021 r.

 

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 klauzula informacyjna RODO

Zapytanie ofertowe
na sukcesywne dostawy armatury wodociągowej i kanalizacyjnej przeznaczonej do wykonywania zleceń oraz usuwania awarii wod-kan z dnia 15.02.2021 r.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 – wzór umowy
 3. Załącznik nr 2 – do zapytania ofertowego
 4. Załącznik nr 2 – wersja edytowalna
 5. Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna RODO
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.03.2021 r.

Termomodernizacja budynków administracyjnych
OPK Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim
z dnia 30.12.2020 r.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ_Termomodernizacja budynków OPK 30.12.2020 r.
 3. Załączniki 1_5 do SIWZ Termomodernizacja_CZĘŚĆ I 30.12.2020 r.
 4. Załączniki 1_5 do SIWZ Termomodernizacja_CZĘŚĆ II 30.12.2020 r.
 5. Załącznik nr 6a do SIWZ_Wzór umowy_Termomodernizacja_CZĘŚĆ I 30.12.2020 r.
 6. Załącznik nr 6b do SIWZ_Wzór umowy_Termomodernizacja_CZĘŚĆ II 30.12.2020 r.
 7. Załącznik nr 6c do SIWZ_Harmonogram rzeczowo finansowy_CZĘŚĆ I 30.12.2020 r.
 8. Załącznik nr 6d do SIWZ_Harmonogram rzeczowo finansowy_CZĘŚĆ II 30.12.2020 r.
 9. CZ. I – PRZEDMIAR BUDOWLANY budynek administracyjny
 10. CZ. I – PRZEDMIAR ELEKTRYCZNY budynek administracyjny
 11. CZ. I – PRZEDMIAR SANITARNY budynek administracyjny
 12. CZ. II – PRZEDMIAR BUDOWLANY budynek administracyjny sw
 13. CZ. II – PRZEDMIAR ELEKTRYCZNY budynek administracyjny sw
 14. CZ. II – PRZEDMIAR SANITARNY budynek administracyjny sw
 15. Informacja z otwarcia ofert_14.01.2021
 16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_01.02.2021 r.
 17. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_24.02.2021r.
 18. Ogłoszenie o zmianie umowy dla cz.I i cz. II 15.07.2021 r.
 19. Ogłoszenie o zmianie umowy dla cz. I 30.09.2021r.

Termomodernizacja budynku administracyjnego
1. Opis główny, plan sytuacyjny budynek administracyjny
2. Architektura budynek administracyjny
3. Instalacje sanitarne budynek administracyjny
4. Instalacje elektryczne budynek administracyjny
5. Instalacja fotowoltaiczna budynek administracyjny

Termomodernizacja budynku administracyjnego z częścią socjalno-warsztatową
1. Opis główny, plan sytuacyjny budynek administracyjny sw
2. Architektura budynek administracyjny sw
3. Instalacje sanitarne budynek administracyjny sw
4. Instalacje elektryczne budynek administracyjny sw

Przetarg na dostawę paliwa – oleju napędowego „ON” w roku 2017 z dnia 24.01.2017 r.

 1. Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadnia:
„Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Kamionka”
z dnia 01.06.2020 r.

 

 1. Zapytanie ofertowe_Nadzór SUW Kamionka
 2. Oferta – Nadzór SUW Kamionka
 3. Umowa wzór_Nadzór SUW Kamionka.
 4. Wykaz osób_Nadzór SUW Kamionka
 5. Zawiadomienie o wyborze_Nadzór SUW Kamionka z dnia 05.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe
„Dostawa materiałów instalacyjnych do eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej”

z dnia 05.02.2020 r.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 -oferta (formularz)
 3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.02.2020 r.

Zapytanie ofertowe
„Dostawa świątecznych świetlnych dekoracji Opola Lubelskiego” z dnia 05.11.2019 r.

 1. Zapytanie ofertowe_dekoracje II
 2. Umowa projekt_dekoracje.
 3. Oferta_dekoracje.
 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_12.11.2019 r.

Zapytanie ofertowe

„Dostawa i montaż świątecznych świetlnych dekoracji Opola Lubelskiego” z dnia 29.10.2019 r.

 1. Zapytanie ofertowe_dekoracje
 2. Umowa projekt_dekoracje.
 3. Oferta_dekoracje.
 4. Zawiadomienie o odrzuceniu ofert 05.11.2019 r.

Zapytanie ofertowe
„Dobór i dostawa polielektrolitu kationowego w formie emulsji do odwadniania osadu w Oczyszczalni Ścieków OPK Sp. z o. o.” z dnia 15.07.2019 r.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 -oferta (formularz)
 3. Zał.2 -wzór umowy
 4. Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe
dotyczące dostawy minikoparki do usuwania awarii w sieciach wodno-kanalizacyjnych
na terenie Gminy Opole Lubelskie z dnia
03.06.2019 r.

 1. Zapytanie ofertowe_03.06.2019 r._minikoparka
 2. Załącznik nr 1 – Oferta_minikoparka
 3. Załącznik 2 – wzór umowy_minikoparka
 4. Zawiadomienie o wyborze oferty_07.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe
 Na dostawę materiałów instalacyjnych hydraulicznych do eksploatacji sieci wodociągowej,
budowy przyłączy wodociągowych oraz usuwania awarii na sieci wodociągowej
przez OPK Sp. z o.o.
z dnia 01.04.2019 r.

 

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 -oferta (formularz)
 3. Załacznik nr 2 – wzór umowy
 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.05.2019

 

Ogłoszenie o przetargu
Na dostawę materiałów instalacyjnych hydraulicznych do eksploatacji sieci wodociągowej,
budowy przyłączy wodociągowych oraz usuwania awarii na sieci wodociągowej
przez OPK Sp. z o.o.
z dnia 22.03.2019 r.

 

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Załącznik nr 1 -oferta (formularz)
 3. Załacznik nr 2 – wzór umowy

 

Przetarg unieważniono z powodu braku ofert

Zapytanie ofertowe „Budowa sieci wodociągowej w dz. nr ewid. 62/33 wraz z przyłączami do granic posesji w m. Zajączków” z dnia 19.11.2018 r.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. OPIS TECHNICZNY
 3. Przedmiar – Zajączków
 4. Rys.0
 5. Rys.1
 6. Rys.2
 7. Rys.3
 8. Rys.4
 9. Rys.5
 10. Rys.6
 11. Rys.7
 12. BIOZ Info
 13. SST
 14. Oferta – W_Zajączków
 15. Wzór umowy_W_Zajączków
 16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_26.11.2018 r.

 

Termin składania ofert do dnia 23.11.2018 r. godz. 12:00

Zapytanie ofertowe na dobór i dostawę polielektrolitu kationowego w formie emulsji do odwadniania osadu w Oczyszczalni Ścieków OPK Sp. z o.o. z dnia 29.05.2018 r.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 -oferta (formularz)
 3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_19.06.2018r.

Termin składania ofert do dnia 08.06.2018 r. godz. 12:00

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Zajączków – etap I z dnia 20.04.2018 r.

 1. Zapytanie ofertowe_Zajączków etap I
 2. Oferta – Zajączków etap I
 3. Umowa – PB_Zajączków etap I
 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_25.04.2018r

Termin składania ofert do dnia 24.04.2018 r. do godz. 9:00

Sukcesywne dostawy materiałów armatury żeliwnej oraz opasek naprawczych do eksploatacji sieci wodociągowych na potrzeby OPK Sp. z o. o. z dnia 19.03.2018 r.

 1. Zapytanie ofertowe_19.03.2018 r.
 2. Oferta_19.03.2018 r.
 3. Wzór umowy_19.03.2018 r.
 4. Wykaz armatury_19.03.2018 r.
 5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_28.03.2018

Sukcesywne dostawy materiałów instalacyjnych hydraulicznych do eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dla OPK Sp. z o.o. z dnia 01.03.2018 r.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -16.03.2018

 

Termin składania ofert przedłużono do dnia 08.03.2018 r do godz. 15:00

Świadczenie usługi odwodniania osadu komunalnego zgromadzonego w lagunie osadowej zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Opolu Lubelskim z dnia 12.09.2017r.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wyjaśnienie nr 1 z dnia 12.09.2017r.
 3. Wyjaśnienie nr 2 z dnia 14.09.2017r.
 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

„Dostawa materiałów do modernizacji hydrantów przeciwpożarowych na terenie gminy Opole Lubelskie” z dnia 30.08.2017r.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty