Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim funkcjonuje od dnia 01 lipca 2016r.
Spółka powstała w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opolu Lubelskim w jednoosobową Spółkę gminy Opole Lubelskie.
Decyzja w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opolu Lubelskim w celu jego przekształcania w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością została przyjęta Uchwałą Nr XVII/103/2016 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim w dniu 20 kwietnia 2016 r.

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. przejęło wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością Zakładu oraz należności i zobowiązania zlikwidowanego Zakładu.

Spółka wykonuje zadania własne powierzone przez Gminę Opole Lubelskie.

Główne zadania Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego obejmują:

1. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
2. Gospodarkę nieruchomościami w zakresie:
a) Zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy i gminnymi lokalami użytkowymi,
b) Realizacji remontów i modernizacji obejmujących mieszkaniowy zasób gminy i gminne lokale użytkowe,
c) Gminnego budownictwa mieszkaniowego.
3. Utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów i placów oraz terenów będących własnością i pozostających we władaniu Gminy Opole Lubelskie,
4. Utrzymanie funkcjonujących na terenie Gminy Opole Lubelskie toalet publicznych,
5. Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień w pasach drogowych i na terenach należących do Gminy Opole Lubelskie,
6. Utrzymanie cmentarzy gminnych znajdujących się na terenie Gminy Opole Lubelskie
7. Utrzymanie targowisk miejskich.
8. Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej.

Jesteśmy przedsiębiorstwem, które powstało, by służyć i zaspokajać potrzeby mieszkańców gminy Opole Lubelskie. Dlatego każdego dnia dbamy o skuteczne dostarczanie wody na terenie miasta i dokładamy wszelkich starań, by z opolskich kranów leciała czysta woda.

W dbałości o komfort życia mieszkańców i w trosce o stan środowiska naturalnego Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zajmuje się także odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz składowaniem odpadów komunalnych. A wszystko to dzięki wykwalifikowanej kadrze pracowniczej. Dzięki temu nasza działalność osiąga wysokie standardy.

Plany na przyszłość:

 • jesteśmy firmą, która przede wszystkim myśli o Kliencie. Chcemy być blisko mieszkańców i reagować na wszystkie ich potrzeby i problemy. Dlatego powstało Biuro Obsługi Klienta.
 • będziemy dalej profesjonalne i nieustanne dostarczać czystą i bezpieczną wodę dla mieszkańców,
 • będziemy dalej zapewniać fachowy odbioru ścieków i ich oczyszczanie przy użyciu nowoczesnych technologii,
 • będziemy nadal inwestowali i modernizowali sieć wodociągowo-kanalizacyjną
 • dzięki akcjom promocyjno-informacyjnym zbudujemy system nowoczesnej komunikacji ze społecznością lokalną i otoczeniem.

Czym się kierujemy?

 • profesjonalizmem i etyką w działaniu,
 • dbaniem o wysoką jakość świadczonych przez nas usług,
 • fachowym i życzliwym podejściem do Klientów, bo to dla nich jesteśmy oraz budową pozytywnych relacji z nimi,
 • innowacyjnością i nowoczesnością przy realizowaniu inwestycji,
 • nieustannym podnoszeniem jakości funkcjonowania naszej spółki,

ZARZĄD:

 • dr inż. Henryk Piłat – Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA:

 • Lech Skoczyński – Przewodniczący
 • Agata Grula – Zastępca Przewodniczącego
 • Piotr Pietraszko – Członek

Strona w budowie