Ogłoszenie-przerwa w dostawie wody Opole Lubelskie ul. Józefowska