Ogłoszenie – przerwa w dostawie wody w dniu 11.04.2019 r. ul. Przemysłowa