Ogłoszenie – przerwa w dostawie wody w dniu 03.04.2019r.