Ogłoszenie-przerwa w dostawie wody w dniu 3 października 2018 r. (Elżbieta, Kolonia Elżbieta, Ożarów I, Ożarów II, ul. Południowa w Opolu Lub.)