Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej w ciągu ul. Przemysłowej w Opolu Lubelskim

W dniu 15.04.2019 r. zgodnie z podpisanymi umowami zostały zakończone roboty budowlano-montażowe związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i przebudową sieci wodociągowej w ciągu ul. Przemysłowej w Opolu Lubelskim.

Zrealizowany Projekt obejmował budową brakującego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości kanału głównego 424,0 mb i sięgaczy do granicy pasa drogowego 181,5 mb oraz przebudowę sieci wodociągowej o długości sieci głównej 968,5 mb wraz z odgałęzieniami o dł. 285,5 mb.

Wykonawcami robót byli:

  • w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – „TROJACKI” Zdzisław Trojacki, Mirosław Trojacki z siedzibą w Lipsku przy ul. Kilińskiego 43, 27-300 Lipsko. Wartość robót : 639 616,33 zł/brutto.
  • w zakresie przebudowy sieci wodociągowej – Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe TEKAM Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Puławach przy ul. Norblina 68, 24-100 Puławy. Wartość robót: 970 209,90 zł zł/brutto.

Powyższe zadania współfinasowane były ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.